OR – ไปรษณีย์ไทย ทดสอบใช้ EV Bike จัดส่งจดหมาย-พัสดุ

OR – ไปรษณีย์ไทย ทดสอบใช้ EV Bike จัดส่งจดหมาย-พัสดุ

OR – ไปรษณีย์ไทย จับมือร่วมทดสอบใช้งาน EV Bike จากไทยฮอนด้าในการจัดส่งจดหมาย-พัสดุ โดยเริ่ม ณ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ และจตุจักร (4 ก.ค. 2565) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) พร้อมด้วย นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการทดสอบยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับขนส่งสินค้าและพัสดุ ระหว่าง OR และ ไปรษณีย์ไทย นำร่องการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) เพื่อขนส่งสินค้าและพัสดุ

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยจะใช้ EV Bike จากไทยฮอนด้า 2 รุ่น 

ได้แก่ รุ่น PCX Electric และรุ่น BENLY e: ในการขนส่งสินค้าและพัสดุให้แก่ลูกค้า นำร่องที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ และที่ทำการไปรษณีย์จตุจักร กรุงเทพฯ และ OR จะติดตั้งจุดสลับแบตเตอรี่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นำร่องทั้งสองแห่งสำหรับชาร์จไฟ EV Bike และสลับแบตเตอรี่แบบไม่ต้องรอชาร์จ

นอกจากนั้น OR และไปรษณีย์ไทยจะร่วมกันเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ EV Bike และการชาร์จไฟฟ้าที่จุดสลับแบตเตอรี่ ตลอดจนหาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem)

โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอีกเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจของ OR เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการ Platform ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เนื่องจากรถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ทำให้มีจำนวนผู้ใช้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าได้ง่าย

ดังนั้น หาก OR สามารถพัฒนารูปแบบ platform ของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟ เครื่องชาร์จ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้เปลี่ยนแบตเตอรี่ แอปพลิเคชันในการให้บริการ ตลอดจนการซ่อมหรือดูแลรถ EV จะดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนให้การใช้ EV เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทยโดยมี OR เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ความร่วมมือกับ ไปรษณีย์ไทย และ ไทยฮอนด้า ซึ่งถือเป็นผู้นำด้านการขนส่งพัสดุและด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการยกระดับการขนส่งพัสดุให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของ OR ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมตลอดทั้งการดำเนินธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ผ่านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-Neutrality) ภายในปี 2030 และบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2050 อีกด้วย

ขณะที่นายดนันท์ กล่าวว่า ในปี 65 ไปรษณีย์ไทยมีแผนในการนำรถยนต์ไฟฟ้าจานวน 250 คัน มาใช้สำหรับการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้เพิ่มขึ้นกว่า 30 % โดยในอนาคตเชื่อว่าหากมีจำนวนการใช้ที่มากขึ้นจะช่วยสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ และเป็นต้นแบบของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ในอนาคต

ไอแบงก์ ออก สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุด 20 ลบ.

ไอแบงก์ ดำเนินการออก สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่อยากมีบ้าน (ที่อยู่อาศัย) โดยให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี

(5 ก.ค. 2565) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เติมเต็มความฝันของคนที่อยากมีบ้าน ด้วย “สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” ที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง รวมถึงก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่อยู่อาศัย คิดอัตรากำไรต่ำพิเศษ สามารถขอสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์เพิ่มได้ พร้อม ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end Fee และค่าประเมินราคาหลักประกัน

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากไอแบงก์ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนอยากมีบ้าน ทั้งบ้านใหม่ที่เป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด/คอนโด หรือถ้าเป็นบ้านมือสองอายุหลักประกันต้องไม่เกิน 15 ปี ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อราย ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี สำหรับอัตรากำไรเริ่มต้นที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี

นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถขอสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภคที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมได้ โดยคิดอัตรากำไรสำหรับผู้ขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่หรือก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน ที่ SPRL –2.50% ต่อปีตลอดอายุสัญญา และคิดอัตรากำไรสำหรับผู้ขอซื้อบ้านมือสอง ที่ SPRL –2.00% ต่อปีตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ หากลูกค้าทำตะกาฟุล MRTA / MLTA คุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 10 ปี หรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรในปีแรกทุกวงเงินลงอีก 0.25% ด้วย

พิเศษ! ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 รับสิทธิ์ ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end Fee และค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน สูงสุด 4,000 บาท โดยลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินไปก่อนและสามารถขอคืนหลังจากเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคารได้

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า