เงินสงเคราะห์บุตร 800 เข้าวันไหน เงื่อนไขรับเงินเป็นอย่างไร ดูที่นี่

เงินสงเคราะห์บุตร 800 เข้าวันไหน เงื่อนไขรับเงินเป็นอย่างไร ดูที่นี่

เช็คเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 ม.39 ที่มีบุตรไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ต้องเช็ค เงินสงเคราะห์บุตร 800 เข้าวันไหน หลัง สำนักงานประกันสังคม ออกมาอัปเดตข้อมูลล่าสุด สำนักงานประกันสังคม วันนี้ (11 ก.ค.65) อัปเดตข่าวสาร เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท เข้าวันไหน ? ภายหลัง นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ออกมาให้ข้อมูลถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคนต่อเดือน คราวละไม่เกิน 3 คน

ทั้งนี้ หนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่มีบุตรแรกเกิด สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้จนถึงอายุ 6 ปี บริบูรณ์ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

คุณสมบัติ ผู้ประกันตน ม.33 เบิกเงิน เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่คลอดบุตร โดยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็คือพ่อแม่จดทะเบียนสมรส กรณีไม่จดทะเบียนสมรสสามารถยื่นจดทะเบียนรับรองบุตร ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้สิทธิพ่อหรือแม่ได้เพียง 1 สิทธิ หากผู้ประกันตนออกจากงานมาตรา 33 ประกันสังคมหยุดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรทันที

เช็คคุณสมบัติ ผู้ประกันตน ม.39 เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

กรณี สมัครใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิมแต่ต้องอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเรื่องใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างปรับแก้กฎหมาย เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประกันตนหลังออกจากงานมาตรา 33 ประกันสังคมจะคุ้มครองจ่ายต่อเนื่องให้อีก 6 เดือน

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์บุตร กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิยื่นสำเนาสูติบัตรบุตร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ ยื่นสำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา/ที่สะดวก ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน โทร 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

เงินสงเคราะห์บุตร 800 เข้าวันไหน ?

อ้างอิงข้อมูลจากปฏิทินการโอนเงินสงเคราะห์บุตร เข้าบัญชีให้กับผู้ประกันตนทั้งสองมาตรา ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน นั้น จะทำการจ่ายทุกๆ สิ้นเดือน โดยในรอบปฏิทินของเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (หมายเหตุ วันที่ 30 – 31 ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์)

ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ธนาคารออมสินจัดหนักกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยงอกไว โตเร็ว ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฝากครบรับดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กที่นี่ เก็บเงินได้ง่าย ๆ กับ ออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ไม่ว่าจะเก็บไว้ใช้จ่าย เป็นค่าตอบแทนหลักประกัน หรือเงินทุนสำรองในอนาคต โดย The Thaiger จะขอพามาเช็กเงื่อนไขจากธนาคารออมสิน (GSB) กับโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษที่มีให้เลือกกันถึง 2 แบบ และให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 0.45 ต่อปี ภายในระยะเวลา 11 เดือน ถ้าพร้อมแล้วละก็ไปเช็กกันเลย

ข่าวปลอม : เงินบำนาญ สำหรับ ข้าราชการบำนาญ ถูกลด หรือยกเลิกจ่าย

จากที่มีข่าวว่า เงินบำนาญ สำหรับ ข้าราชการบำนาญ จะถูกลดวงเงิน หรือถูกยกเลิกจ่ายไปนั้น จากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด (7 ก.ค. 2565) ตามที่มีข้อความเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ว่าเกี่ยวกับประเด็นเรื่องลดหรือยกเลิกจ่าย เงินบำนาญ ให้แก่ ข้าราชการบำนาญ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ว่ากระทรวงการคลัง เริ่มโยนหินถามทางแล้ว จะลดเงินของข้าราชการบำนาญลงหรือยกเลิกเงินบำนาญเหมือนต่างประทศ ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญไว้ว่า หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th หรือ โทร. 02 1277000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ยังไม่มีนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 7 หน่วย (รถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 4 คัน) 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วงเงิน 450.60 ล้านบาท

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า